Vogels eten zoals ze gebekt zijn

 

 

Er zijn op de wereld wel duizenden soorten vogels met sterk uiteenlopende kenmerken.
Zo zijn er grote vogels met een spanbreedte van meer dan 2 meter zoals de arend en hele kleine beestjes van soms maar 10 centimeter zoals de kolibrie.
In deze presentatie gaan we echter eens kijken naar de snavels van een aantal vogelsoorten.
En die kunnen ook heel verschillend zijn.
En dat heeft een reden.
De vorm van de snavel is aangepast aan de manier waarop vogels aan hun voedsel komen, m.a.w.

"Vogels eten zoals ze gebekt zijn"
 

 

 

Anas penelope
De smient gebruikt zijn korte brede snavel om gras of delen van waterplanten
af te bijten als met een soort schaar.

Haematopus ostralegus
De scholekster maakt met zijn sterke snavel een wig
om gevangen schelpen open te breken.

 

Recurvirostra avosetta
De kluut heeft een typische gebogen snavel, waarmee hij insecten, larven, plankton, slakjes
en andere kleine diertjes uit de bovenste laag van modder of ondiep water schept.
Hij maakt daarbij een kenmerkende maaiende kopbeweging.

.

Picus viridus
De groene specht hakt een gat in de schors van een boom om naar verborgen insecten te zoeken.

Scolopax rusticola

De houtsnip boort met zijn lange dunne snavel
in de zachte grond op zoek naar insecten.
 

Coccothraustes coccothraustes

De appelvink heeft een korte maar krachtige snavel
die in staat is om kersenpitten te kraken.
 
 


Platelea leucorodia

De lepelaar zeeft dierlijke organismen uit het water
met zijn spatelvormige snavel.
 
Ardea cinerea
De blauwe reiger heeft een lange dolkachtige snavel
die zeer geschikt is voor het spietsen van vissen.
.


Mergus merganser

De zaagbekken-familie (Mergus) leeft normaal bij open water.
Deze eendachtige vogels hebben een getande snavel
waarmee ze heel goed glibberige vissen, kikkers, kreeftjes en insecten kunnen vasthouden.
 


Apus apus

De gierzwaluw maakt het zich wat gemakkelijker,
hij vliegt gewoon met opengesperde bek om insecten te vangen.
 

 


Arendachtigen (Accipitridae)

Arend of adelaar is de naam die voor diverse roofvogels van het geslacht Aquila wordt gebruikt.
De punt van de snavel is sterk gebogen om een prooi te verscheuren.
Deze indrukwekkende vogel wordt niet voor niets in vele symbolische voorstellingen gebruikt om macht uit te drukken.
 

 

Auteur:   Louis Minneboo ()
(Oorspronkelijk geschreven voor Postzegelvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen en geadopteerd door deze site, Filavaria.nl)

 

 
 
 

Terug naar Artikels