Terneuzen 1838-1946
Een variŽteit in stempels .......... Een variŽteit in namen

 
     
 
De stad Terneuzen kreeg zijn eerste postkantoor op 1 januari 1838.
In de loop van meer dan honderd jaar werden echter verschillende namen in de stempels gebruikt.
Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van die variŽteit in stempelnamen en tevens in stempeluitvoeringen voor de periode 1838-1946.

 Achtereenvolgens zijn dat:   

 


TER-NEUZEN           TERNEUZEN           TER NEUZEN           NEUZEN           TERNEUZEN

 


       

 
     
 


TER-NEUZEN
 

 


 


 
 


Een voorafbetaalde brief verzonden van TER-NEUZEN naar Middelburg op 3 october 1839.
Rondstempel zonder jaartal met extra FRANCO stempel.
Port voor deze brief was 15 cent (achter op envelop geschreven), wat is gebaseerd op de kortste afstand.

 
     
 

 
  FRANCO-Halfrond stempel met
Egyptische karakters en geen jaaraanduiding.
Uitgegeven in 1844.
Rondstempel met jaaraanduiding.
Voor dit stempel was het voorschrift om rode inkt te gebruiken.
Uitgegeven in 1854.
Rondstempel met takje (zg "Takjesstempel").
Ook te gebruiken met rode inkt.
Uitgegeven in 1865.
 
         
 
 


TERNEUZEN
 

 
 


 
 


Gefrankeerde brief verzonden van Axel (zie naamstempel AXEL rechtsboven) naar Enschede op 2 februari 1877.
Axel was een "hulpkantoor", dus de brief moest eerst naar Terneuzen.
Daar werden 2 stempels gezet:
De postzegel (Koning Willem-III blauw van emissie 1872) werd gestempeld met het NUMMERSTEMPEL "79" (ook wel PUNTSTEMPEL genoemd)
en het "2-cijferig datumstempel van  TERNEUZEN.
Beide stempels zijn met zwarte inkt aangebracht.
Het 2-cijfer-stempel werd gebruikt vanaf 1866, het puntstempel 79 werd verkregen in 1869.

 
     
 

 
  Vanaf 1872 was ook nog het "FRANCO stempel met TAKJE"  in gebruik en de benaming  TERNEUZEN.  
     
 
 


TER  NEUZEN
 

 
 


 
 
Briefkaart verstuurd vanuit  TER  NEUZEN  naar Apeldoorn op 27 februari 1884.
Aankomst aldaar op 28 februari 1884.
Het zg "KLEINROND-stempel" was in Terneuzen in gebruik vanaf 22 februari 1883.
Links beneden nog een fractie van een bestellersstempel (A ?).
 
     
 

 
  \
Dit  zg  "GROOTROND-stempel"  met plaatsaanduiding   TER  NEUZEN    was in gebruik vanaf 26 maart 1898.
Hier op een ansichtkaart verstuurd van Antwerpen  op 5 september 1901 (19-20uur) naar TER NEUZEN met aankomst op 6 september 1901 (7-8u 's morgens).
 
 
 
 


NEUZEN
 

 
 


 
 


Brief van NEUZEN naar Brussel in BelgiŽ, verzonden op 30 april 1904.
De brief is afgestempeld met het GROOTROND-stempel NEUZEN dat vanaf 22 november 1903 in gebruik was.
De brief ging per trein van Terneuzen naar Gent (aan de achterzijde gestempeld GAND-STATION, 1 mei 1904)
en kwam aan te Brussel op 1 mei 1904 (stempel op de achterzijde BRUXELLES ARRIVEE). Zie hieronder.
 

 
 

 
     
 

Hieronder nog 3 verschillende afstempelingen met de naam  NEUZEN.

 
 

 
  "Typeraderstempel/lange balk"
Uitgegeven November 1906
"Drukwerkrolstempel", voornamelijk gebruikt voor
drukwerk en krantenbandjes in de periode 1912-1920.
Jaar van gebruik staat in midden van het stempel, hier '12 voor 1912.
"Typeraderstempel/korte balk"
Uitgegeven December 1924
 
         
 
 


TERNEUZEN
 

 
 

Tot 1941 werd er blijkbaar niet eenduidig omgegaan met de schrijfwijze van de plaatsnaam, getuige het rondschrijven van de Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken, de heer Frederiks, aan de 'heeren Secretarissen-Generaal der onderscheidene Departementen van Algemeen Bestuur' (uit bijvoegsel bij Staatsblad 451 van 1941):
 

"Ik heb de eer U mede te deelen, dat gebleken is, dat ten aanzien van de schrijfwijze van den naam der gemeente Terneuzen tot dusver geen uniformiteit heeft bestaan. Het verdient aanbeveling in deze de schrijfwijze te volgen, waartoe de raad dier gemeente in zijn vergadering van 24 maart 1938 heeft besloten, n.l. 'Terneuzen', welke schrijfwijze, blijkens het destijds ingestelde onderzoek historisch verantwoord kan worden geacht. In verband hiermede zal ik het op prijs stellen, indien U in den vervolge dezelfde schrijfwijze zoudt willen aannemen. Ik moge U verzoeken de onder U ressorterende diensten dienovereenkomstig in te lichten."
 
 
 


 
 
Dienstbrief (zonder postzegel), lokaal verzonden vanuit het Gemeentehuis op 26 november 1946.
Dit stempel ("Typerader/korte balk") was in gebruik op het postkantoor vanaf januari 1943.
 
     
 

Hieronder nog 2 afstempelingen TERNEUZEN tijdens de tweede wereldoorlog:

 
 

 
  "NAAMSTEMPEL"   TERNEUZEN,
in gebruik sinds 2 januari 1942.
Hier op een telegram.
"Drukwerkrolstempel" zonder jaaraanduiding!
Ingevoerd vanwege de naamswijziging.
In gebruik vanaf 1942.
 
 
  Noten  
  1. Literatuur: P.C.Korteweg "300 jaar postmerken van Nederland 1570-1870" (NVPH)
2. Bovenstaande stempels en poststukken zijn afkomstig van verscheidene leden van Postzegelvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen, waarvoor dank!
 
     
Samenstelling:  Toon Oomens  (Terneuzen)
     
     
     
 

Terug naar Artikels