.    
 
.

De Karelsbrug te Praag

.
     
 

 
     
  De Karelsbrug (Karluv most) in Praag is een beroemde brug over de Moldau (Vltava in het Tsjechisch).
De constructie startte in 1357 onder keizer Karel IV. Tot 1841 was het de enige brug om de rivier over te steken.
Nu telt Praag in totaal 7 bruggen.
Oorspronkelijk was de naam 'de stenen brug' (Kamenný most) en sinds 1870 bekend onder de naam "Karelsbrug".
De brug is 516 meter lang en bijna 10 m breed. De constructie bestaat uit 16 bogen met ijsbeschermers.
De brug wordt beschermd door drie torens, waarvan 1 aan de zijde van de Oude Stad. Deze toren (de "kruittoren") wordt wel eens beschouwd als het mooiste gothische bouwwerk ter wereld.
Op de brug staan 30 standbeelden, de meeste in de Barok-stijl en gebouwd rond 1700.
 
.


Deze postzegel laat de Karelsbrug met gezicht op de Burcht in al zijn glorie zien.

.    
 
 

 
  Praag in 1628. In het midden de Karelsbrug met op het einde rechts de "kruittoren".
Links het burchtgebied.
De Karelsbrug gezien in westelijke richting.
Op de voorgrond één van de 30 beelden.
De Karelsbrug met rechts de "kruittoren" aan de oostzijde.  Ook de beelden en de ijsbeschermers zijn hier (linksboven) zichtbaar.  
 
.    
 
De 14de eeuw was voor Praag een Gouden Eeuw. In deze eeuw vond veel van de pracht van de stad zijn oorsprong.
In 1320 werd het gebied rond de burcht omgedoopt tot Hradcany, oftewel ‘Burchtgebied’.
 


Postzegel uit 1930 met zicht op Burchtgebied en Karelsbrug.


In de 14de eeuw, tijdens de regering van de heilige Roomse keizer Karel IV, hadden de stedelingen van Praag simpelweg behoefte aan een stevige stenen oeververbinding boven hoogwaterniveau. Diverse houten voorgangers werden steeds vernield door ijsschotsen.
Met de bouw van deze stenen brug werd begonnen in 1357.
De Nieuwe stad werd in 1348 gesticht, en in datzelfde jaar werd de Karelsuniversiteit gesticht door Karel IV.
Tevens werd er begonnen met de bouw van de St-Vitus-kathedraal.


De Karelsbrug in een winters landschap. We kijken hier in westelijke richting.
Twee torens staan op het eind van de brug.  Rechtsboven de St-Vitus-kathedraal.
 

 
 
 De Karelsbrug op een postzegel van 1957
t.g.v. het 600-jarig bestaan van de brug.
Op de achtergrond de St-Nikolauskerk in het Burchtgebied.
 

 
 
 
In totaal 30 standbeelden of groepen beeldhouwwerken staan aan weerszijden van de brug, vijftien aan elke zijde. Ze dateren voornamelijk uit de 18de en de 19de eeuw.
Elk beeld heeft zijn eigen geschiedenis. Rechts staat het oudste standbeeld van de brug: de kruisiging van Christus (1667).
Het is voorzien van een grote 17de-eeuwse Hebreeuwse inscriptie, betaald door een rijke jood die beschuldigd werd van godslastering.
Op het midden van de brug staat het bronzen standbeeld van de plaatselijke martelaar St-Jan van Nepomuk, die in 1393 in de Moldau werd gegooid.


                                


FDC  uit  Duitsland (1993)
uitgegeven om de dood van de martelaar Jan van Nepomuk te herdenken.
 

Tsjechische postzegel uit 1993
Tweelinguitgifte met Duitsland

 
.
 

 Postzegelvelletje uit 2007

 

 
     
 

Sinds 1950 is de brug gereserveerd voor voetgangers. Op de Karelsbrug proberen verkopers prullaria te slijten aan koopgrage toeristen.
Je kunt hier terecht voor van alles; van dikke wollen truien tot kettinkjes en karikatuurtekeningen.
Vaak heb je bij je wandeltocht over de Karelsbrug muzikale begeleiding, want vele zangers, blazers en andere musici brengen hier vrolijke deuntjes ten gehore.

 


Op deze foto de 2 torens aan de westzijde van de brug.
De boog leidt naar het burchtgebied.
 
 
Hier een duidelijk beeld van de beroemde "kruittoren"
aan de oostzijde van de brug.
 


Praag kwam ongeschonden door vele oorlogen, waaronder de Tweede Wereldoorlog, waardoor de stad bijzonder rijk is aan architectuur uit verschillende stijlperioden: gotiek, barok, Jugendstil, kubisme e.a.
De stad dankt aan deze rijkdom haar bijnaam Zlatá Praha of Zlaté Mesto: "Gouden Praag" of "Gouden Stad". Een andere bijnaam is "Stad van de Honderd Torens".

  
De Karelsbrug in 1828 gezien door de kunstenaar V.Morstadt

 

 
 Een foto van de Karelsbrug op een postzegel van Tsjechië van 2016

 

 

 
     

 

Terug naar Filavaria Overzicht
 

 
.
 
 
.