.    
 
.

De Oresundbrug

.
  De Oresundbrug (ook bekend als de Oresund Link) tussen Denemarken en Zweden werd op 1 juli 2000 officieel geopend door Koningin Margrethe van Denemarken en Koning Carl Gustaf van Zweden op het kunstmatige eiland Peberholm dat onderdeel is van de verbinding.  
.
     
 
De Oresund-verbinding tussen de Deense hoofdstad Kopenhagen en Malmö, de derde stad van Zweden, is allen toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, dwz auto's en treinen. Fietsers en voetgangers zijn aangewezen op de treinverbinding.
 De brug in aanbouw 1999 (Zweden, Michel 2112-2113)
 

 


De brug opgeleverd 2000 (Zweden, Michel 2176)

 
Denemarken en Zweden gaven op 9 mei 2000 allebei 2 postzegels uit
ter promotie van de nieuwe brug die op1 juli 2000 zou worden geopend.
Hierbij afgebeeld de zegels van de beide landen. Bij deze "tweelinguitgifte" gebruikte Denemarken gewone loketzegels, terwijl in Zweden een boekje werd uitgegeven.
 

 

De indrukwekkende brug rust op 50 pijlers en is in het midden voorzien van een immense tuibrug met een spanwijdte van een kilometer en een onderdoorvaarthoogte van 57 meter. Het treinspoor is geschikt voor treinen met een snelheid van 200 kilometer per uur.
 

 
 

Op bovenstaande figuur kan men onderscheiden:
1,6,7     Nieuwe autowegen
2           Startpunt in Denemarken bij Kastrup (vliegveld)
3           Tunnels voor trein en gemotoriseerd vervoer
4           Kunstmatige eiland Peberholm
5           Weg- en spoorbrug 

 

Er is ruim 5 jaar gewerkt aan dit prestigeus project dat bijna 2,5 miljard Euro heeft gekost.
De ca. 16 kilometer lange verbinding bestaat uit drie hoofdcomponenten:
Een ca. 4 kilometer lange tunnel met een dubbele buis voor treinen en een dubbele buis voor autoverkeer,
Een ca. 4 kilometer lang kunstmatig eiland, Peberholm, dat de brug en de tunnel verbindt,
Een ca. 7.8 kilometer lange brug in twee verdiepingen met een vierbaans autoweg op de bovenste verdieping en de spoorweg er onder.
Het hoogste punt van de brug bevindt zich 70 meter boven de zeespiegel.
 
 


Hier het brug-gedeelte. Links op de achtergrond het eiland Peberholm

 
 
 


Het treinspoor is onder het 4-baans wegdek gesitueerd

 
 
De tunnel is geen geboorde tunnel, maar een conventionele, opgebouwd uit afgezonken elementen, waarvoor de Nederlandse firma Ballast Nedam een speciale sleuf baggerde.

Het is de bedoeling dat er 30 jaar lang tol zal worden geheven voor auto's. De Deense en Zweedse spoorwegen betalen elk 25 miljoen Euro per jaar.
Zo hoopt men de bouwkosten te kunnen dekken.
 
 
     
 
 
.