Arthur Maury
(1844- 1907)
 

Arthur Maury, Postzegelhandelaar

 

Arthur Maury werd op 31 juli 1844 te Parijs geboren maar verhuisde op jonge leeftijd naar Boulogne sur Mer waar zijn vader een handschoenenzaak begon.

Arthur begon al vroeg met het verzamelen van postzegels. In 1860, hij was toen bijna 16 jaar, wilde hij er zelfs in gaan handelen en mocht een gedeelte van de etalage van vaders winkel gebruiken als uitstalkast. En meteen deed hij goede zaken, vooral met Engelse toeristen.

Later verhuisde Maury naar Parijs waar hij een echte bloeiende postzegelzaak wist op te bouwen.

 

 
     
  Arthur Maury begint een winkel op het adres 5 Rue de Richelieu, vervolgens op 23 Rue Le Peletier en tenslotte in juli 1891 het grootse 'magasin' op 6 Boulevard Montmartre.   Op de volgende tekening wordt de winkel aan de Boulevard Montmartre getoond. Let vooral op de teksten op de balustrades en luifels.


 

 
 
 

Arthur Maury was vrij bezeten van zijn hobby en zijn vak.
Op 15 september 1864 verscheen het eerste nummer van een door Maury uitgegeven blad: "Le Collectionneur de Timbres-Poste" (De verzamelaar van postzegels).
Dit blad is vooral bekend geworden door de bijdrage van ene Georges Herpin die voorstelde om het toen gebruikelijke woord "timbremanie" te vervangen door wat we nu "Philatelie" noemen als het algemene begrip voor het postzegelsverzamelen.

 


Kop van het blad no 5 (15 november 1864). In deze editie staat het artikel van Herpin.


Kopie van een stukje tekst uit het artikel van Georges Herpin, waarin hij een verklaring geeft voor het nieuwe woord Philatelie
 

 
 
  


In 1865 gaf Arthur Maury zijn eerste postzegelcatalogus uit.

Deze catalogus stond in een hoog aanzien, vanwege zijn gedetailleerde beschrijvingen van de afgebeelde zegels.

Dat deze catalogus van opmerkelijke kwaliteit was moge blijken uit het feit dat die catalogus vandaag de dag nog steeds bestaat! Zie hiernaast de omslag van de editie van 2009.

 

 

 

 


Maury deed er alles aan om zijn zaak meer bekendheid te geven.
Zo bracht hij "reclamezegels" uit in de vorm van een postzegel.

Het volgende "plaatje" met zijn eigen portret erop bracht hij al uit toen hij nog zijn winkel had in Le Peletier:

De tekst op de zegel luidt:

timbre poste pour collections
Maury á Paris, 23 rue Le Peletier.

Als versiering kan men een aantal klassieke postzegels ontdekken,
waaronder rechts de nummer 1 van Frankrijk (Ceres).

 

 
 
         
         
   

 
 

Hierboven weer andere reclamezegels.
Deze zegels zijn op 300% van de echte afmetingen weergegeven.
In werkelijkheid hebben ze dus de afmetingen van een voor die tijd normale postzegel.

Let op: dit zijn geen postzegels, maar "Cinderella's" (plakplaatjes).
Er staat immers niet eens een landsnaam en en frankeerwaarde op.

Deze plaatjes plakte hij op rekeningen, producten in zijn winkel en zelfs op enveloppen naast de gewone postzegels.

Rondom zijn eigen portret staan de omschrijvingen "Serbmit" en "Sirap a Yruam" .
Het is niet moeilijk om te ontdekken dat er eigenlijk staat: "Timbres" en "Maury a Paris" achterstevoren gespeld.
 

 
 

De winkel van Maury leverde ook zogenaamde "krantenbandjes", wikkels die om dagbladen werden gedaan om ze te versturen per post.
Op deze bandjes stond ook een afdruk van één van zijn reclamezegels. En vooral veel tekst met reclame voor zijn tijdschrift. (prijs 1,50 FF per jaar!).

Bovenstaande bandje is afkomstig van een krant die niet in Parijs kon worden afgeleverd (nota bene op het adres van Maury zelf),
en werd doorgestuurd naar Engeland. Adres doorgestreept en vervangen door een Engels adres in Portmouth.
In Engeland opnieuw beport en gestempeld (Bognor?).
Aankomststempel in Portmouth op de achterzijde van het bandje (hier onderaan)
 

 Een postzegelhandel levert natuurlijk ook allerlei toebehoren voor de verzamelaar, zoals pincetten, loepes en albums.
Hierboven een afdruk van de titelpagina van een "Maury-album".
Hieronder een afdruk van de bladzijde Pays-Bas (Nederland) uit zo'n album.


 

 
 
  Maury was lid van de "Société Francaise de Timbrologie", een vereniging sinds 1874 van belangrijke mensen die iets met postzegels hadden, waaronder de bankier Baron Arthur de Rotschild, de arts J.A.Legrand, de Professor Ph.de Ferrari en de Parijse postzegelhandelaren Arthur Maury en Pierre Mahé.  Deze vereniging fuseerde in 1896 met de veel grotere "Société Philatélique Francaise".

Arthur Maury is als een rijke man overleden op 1 december 1907. Hij laat een bloeiend postzegelimperium na. Maury wordt wel de "Stanley Gibbons van Frankrijk" genoemd, hetgeen meteen weergeeft wat zijn betekenis voor de filatelie (tenminste in Frankrijk) is geweest.
 
 


Arthur Maury is ook afgebeeld op een Franse postzegel als eerbetoon voor zijn vele bijdragen aan de filatelie.
Deze zegel werd uitgegeven op 17 mei 2010 als Yvert&Tellier nr 4450.

 

 

 
 
 
Bronnen/noten:

1. Nederlands Maandblad Philatelie, september 1980, blz 631
2. Diverse Websites
3. Eigen verzameling
4. Afbeelding zegel Le Peletier ontvangen van T.van der Caaij.
5. Een kopie van het gehele artikel van Herpin in het nummer 5 van de Collectionneurs de Timbres Poste is te lezen op http://cboyer.club.fr/philatelie/Bapteme.htm
 
 
 
     

(Samengesteld door Toon Oomens)
 

 
     
1