Amphilex
Internationale Postzegeltentoonstellingen in de RAI te Amsterdam.

Amphilex staat voor "Amsterdam Philatelic Exhibitions". Deze evenementen werden georganiseerd door de Stichting Filatelie, de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (NBFV), De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en de PTT.
Er zijn drie grote tentoonstellingen geweest:   Amphilex 67,   Amphilex 77,  en  Amphilex 2002.

 
     
  De Stichting Filatelie werd opgericht om de Amphilex 67  te organiseren en om eventuele baten uit de verkoop van de Amphilex-postzegels te beheren.
In deze Stichting werken verzamelaars en postzegelhandelaren samen op voet van gelijke vertegenwoordiging onder een onpartijdige voorzitter.
De Stichting beoogt het bevorderen van het verzamelen van postzegels in de ruimste zin.
 

.

 

 
  Bovenstaande eerste-dag-envelop (FDC, genummerd NVPH nr 85) werd uitgegeven van 11 tot en met 21 mei 1967 ter gelegenheid van de Internationale Postzegeltentoonstelling  "Amphilex 67".  De envelop was overigens al gestempeld op 8 mei 1967.
De postzegels zijn uitsluitend gedrukt per waarde in velletjes van 10 stuks, voorzien van het randschrift:
"Internationale postzegeltentoonstelling, RAI-gebouw. Amsterdam 11 mei - 21 mei 1967"
De drie postzegels tonen afbeeldingen van eerder uitgegeven Nederlandse frankeerzegels met het portret van Koning Willem III, namelijk uit de emissies van 1852, 1864 en 1867. Ontwerper van de serie postzegels is A.Verhoeven.
 

.

 

 
  Op 8 october 1976 begint de Stichting Filatelie met aandacht te vragen voor de Amphilex Postzegeltentoonstelling te houden in 1977: 
Een bijzondere serie van 5 bijzondere postzegels met bijslag. En een FDC onder nummer NVPH 152. Uit de opbrengst van de bijslag worden de kosten gefinancierd van de tentoonstelling die zal worden gehouden van 26 mei tot en met 5 juni 1977 in het RAI-gebouw te Amsterdam.
De zegels tonen reproducties van eerder uitgegeven Nederlandse postzegels met de beeltenis van KoninginWilhelmina,  respectievelijk uit 1891 ("hangend haar"),  1899 ("bontkraag"),  1924 (type "Veth"),  1940 (type "van Konijnenburg")  en  1947 (type "Hartz"). Op alle zegels al de tekst "Amphilex 77". Ontwerper van deze zegels is Wim Crouwel.
 

.

   


Stempelvlag gebruikt door Amsterdam C.S. en Amsterdam

   
   

.

   
 

 
  Bovenstaande FDC met nummer NVPH 159 werd uitgegeven van 26 mei tot en met 5 juni 1977 ter gelegenheid van de Internationale Postzegeltentoonstelling "Amphilex 77"  in de RAI te Amsterdam.
Op elk van de vier zegels van de serie is een reproductie afgebeeld van vroeger verschenen postzegels uit verschillende bijzondere uitgiften met de beeltenis van H.M. Koningin Wilhelmina:  1898 ("Inhuldigingszegel" ook wel  "Kroningszegel" genoemd), 1923 ("Jubileumserie"  25 jaar), 1938 ("Jubileumserie"  40 jaar) en 1948 ("Jubileumserie"  50 jaar).  De ontwerper van deze serie is Wim Crouwel.
 

.

   

   

.

 

Amphilex 2002.
Thema: "150 jaar Postzegels in Nederland"

 
  In het jaar 2002 is het 150 jaar geleden dat in Nederland de eerste postzegel is uitgebracht. Als aanloop hierop geeft PTT Post in 2000, 2001 en 2002 postzegelvelletjes uit, waarbij de periode vˇˇr de eerste postzegel en de eerste postzegel centraal staan. Ter gelegenheid van dit 150-jarig bestaan organiseert PTT Post in 2002 in samenwerking met de Stichting Filatelie een groot postzegelevenement getiteld "Amphilex 2002". Dit vindt plaats in de RAI te Amsterdam van 30 augustus tot en met 3 september 2002. Hier kan iedereen die ge´nteresseerd is, van ware filatelist tot de postzegel-liefhebber, de wereld achter de postzegel ontdekken.  

.

 
 

2000

In het ontwerp van dit eerste postzegelvelletje ligt de nadruk op de periode vˇˇr de invoering van de postzegel. Zo is bijvoorbeeld een Drie-Stuiver-stempel afgebeeld. Dit stempel werd vanaf 1667 gebruikt op het Amsterdamse postkantoor en toont een posthoorn en het wapen van de stad. Een letter gaf aan via welke route een poststuk werd aangebracht, bijv. H=Haagse Post. Daarnaast zijn er twee oude vervoermiddelen afgebeeld: de postkoets en de trekschuit.
De ontwerpers van dit velletje (en van de volgende 2 trouwens ook) zijn Pieter Brattinga en Eric Coppenhagen.

2000

.

 

 

2001

Bij dit postzegelvelletje ligt de nadruk op het ontwikkelen van de eerste postzegels. Hierbij is uitgegaan van niet-definitieve ontwerpen die als basis dienden voor de uitgifte van 1852.
Het aanvullend thema is het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.  Dit instituut werd in 1851 opgericht door de staatsman Jean ChrÚtien Baud, de hoogleraar in de Oosterse talen Taco Roorda en de natuurkundige Gerrit Simons.
In dit postzegelvelletje wordt de relatie tussen Nederland en de voormalige koloniŰn belicht met de nadruk op de handel met het voormalig Nederlands-IndiŰ.

2001

.

 

 

2002

Bij dit postzegelvelletje ligt de nadruk op de drie in 1852 uitgegeven Nederlandse postzegels van 5 cent (blauw), 10 cent (rood) en 15 cent (oranje). Omdat in 2002 het 400-jarig bestaan van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) wordt gevierd, is zij het aanvullend thema op dit postzegelvelletje. De VOC werd in 1602 opgericht en staat bekend om haar schepen en handel. Daarnaast speelde de VOC ook een belangrijke factor bij het postvervoer met de beroemde VOC stempels die werden afgedrukt op brieven afgegeven te Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen (1789-1805).

2002

.