Is dit wel of niet een postzegel?
 

 
     
 Figuur 1
 

 Figuur 2
 

 
 
Bij mijn zoektocht naar bijzondere stempels kwam ik op een ruilbeurs een envelop tegen waarvan hier een stukje wordt weergegeven (figuur 1). De envelop was afgestempeld in Papendrecht op 8 oktober 1979.
De "postzegel" is een deel uit de velrand van een loketvel van de emissie "Herdenkingsserie 1979"; in dit geval de uitgifte van "60 jaar vrouwenkiesrecht" (figuur 2, catalogus nvph-1183).

Wat is hier aan de hand?
Bij het drukken van postzegels wordt in veel gevallen het postzegelbeeld op de velranden met ongeveer 3 mm uitgebreid. Dat wordt gedaan als het postzegelbeeld doorloopt tot in de tanding.
Op deze manier kunnen er bij het afscheuren geen verschillen ontstaan tussen de zegels aan de buitenkanten van het loketvel en de zegels in het midden van het loketvel.

 

 
     
 Figuur 3
 

  Om dit nog eens te verduidelijken geef ik hier als voorbeeld een andere postzegel zoals in figuur 3.

Bij deze postzegel uit 1986 loopt het postzegelbeeld naar boven en naar beneden tot in de tanding. Links en rechts zijn witte randjes, dus daar zit geen probleem.

Een klein gedeelte van de onderkant van het zegelbeeld wordt dan afgedrukt op de bovenste witte velrand.
 

 
 
  Dan nu terug naar figuur 1.
De onderste 3 mm van het zegelbeeld van die emissie is ook afgedrukt op de bovenste witte velrand van het loketvel. En laat daar nou het woord Nederland en de faciale waarde 55c op staan.
En dat staat nou juist in de Postwet als eigenschap van een echte POSTZEGEL. Dus is het een POSTZEGEL! De brief is dan ook gewoon door de post vervoerd en bezorgd.


 

 
  Zo makkelijk was het echter niet. Zie hier een aanvulling overgenomen van
https://www.postzegelblog.nl/2007/04/10/wie-houdt-wie-voor-de-gek/


"...................... Zo werden heel wat brieven verzonden en prompt beport omdat ze, in de ogen van het Staatsbedrijf der PTT, niet of onvoldoende waren gefrankeerd.
Een groot meningsverschil ontstond en de twisten laaiden zo hoog op, dat er zelfs een gerechtelijke uitspraak over werd gedaan. De rechter bepaalde dat de velrand met daarop 10 afdrukken van een deel van de postzegel, géén geldige postzegels waren voor de frankering.
De verklaring was heel simpel: de PTT had de verschijning van de zegels aangekondigd in de Staatscourant en daarbij was vermeld, dat het vellen van 10 x 10 = 100 zegels waren en dus geen vellen van 110 stuks. Ook was een afbeelding van de volledige zegel opgenomen, dus dat was de enige echte!
Jammer voor die mensen die dachten de PTT voor de gek te kunnen houden met een velrand van een postzegel. De ‘gedupeerden’ namen het sportief op en zo werd een meningsverschil omgevormd tot een leuk verzamel-item......................" 

 
 
 


Terug naar Posthoorn Overzicht

 
 


Terug naar Filavaria Index